Kostarika - ptáci (7/23)
Costa Rica

volavka bělostná - snowy egret - egretta thula


volavka bělostná - snowy egret - egretta thula


id=17407

WWW.ZZZ.CZ - Zdenek Bakštein 1998-2007

2240