Kostarika - ptáci (6/23)
Costa Rica

volavka bělostná - snowy egret - egretta thula


volavka bělostná - snowy egret - egretta thula


id=17406

WWW.ZZZ.CZ - Zdenek Bakštein 1998-2007

2229